تبلیغات

♡سفارشات و کد های آیدا♡ - دزدا=5 مورد

معرفی دزد=2 سفارش مجانی
دزد 1

اسم:نسرین بلوم

وب:http://n-bloom.mihanblog.com/

دلیل:بارشی و ساعتی که میخواستم بفروشم رو مجانی خانوم گذاشته تو وبش و حتی من نوشتم کپی نکنید ولی این خانوم انگار کور بوده

وضعیت:
بخشیده شده

مدرک

دزد 2

اسم:نیلوفر بلوم

وب:http://niloofarbloom.mihanblog.com

دلیل:دو تا از جدول سفارشاتم رو کپی کرده و دقیقا هم مثل من وسایل لازمش رو نوشته و همین طور قیمتش رو بچه پرو

وضعیت:بخشیده شده

مدرکدزد 3

اسم:آیدا

وب:http://sfareshat.mihanblog.com/

دلیل:اسم وبش مثل منه البته با کمی تغییر

وضعیت:بخشیده شده

مدرک

دزد 4

اسم:استلا ملوس

وب:http://winx-stellamalos.mihanblog.com/#

دلیل:پارشیم رو مجانی برداشته و به روی خودشم نمیاره

وضعیت:بخشیده شده

مدرک


دزد 5

اسم:ملیکا

وب:http://frooshgahntef.mihanblog.com/post/156

دلیل:موسم رو برداشته مجانیش کرده+قالبی که دوستم هم فقط برا من ساخته بود برداشته

وضعیت:بخشیده نشده